جلسه بررسی طرح توسعه مسجد حضرت امیر علیه السلام با حضور امام جمعه محترم

جلسه بررسی طرح توسعه مسجد حضرت امیر علیه السلام با حضور امام جمعه محترم

جلسه بررسی طرح توسعه مسجد حضرت امیر علیه السلام با حضور امام جمعه محترم
چکیده:

جلسه بررسی پروژه طرح توسعه مسجد حضرت امیر علیه السلام با حضور امام جمعه محترم برگزار شد.

 

صبح روز دوشنبه سوم دیماه هیئت أمنای مسجد حضرت امیر علیه السلام کیش در جلسه ای با حضور امام جمعه محترم پروژه طرح توسعه این مسجد را مورد بررسی قرار دادند.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
بازدید: ۵۶۰۹