جلسه هماهنگی و بررسی پیشرفت ساخت و ساز مسجد حضرت امیر علیه السلام

جلسه هماهنگی و بررسی پیشرفت ساخت و ساز مسجد حضرت امیر علیه السلام

جلسه هماهنگی و بررسی پیشرفت ساخت و ساز مسجد حضرت امیر علیه السلام
چکیده:

جلسه با امام جمعه محترم جهت هماهنگی و بررسی پیشرفت ساخت و ساز مسجد حضرت امیر علیه السلام

امام جمعه محترم کیش طی جلسه ای با هیات امنا و امام جماعت محترم این مسجد به هماهنگی و بررسی پیشرفت ساخت و ساز مسجد حضرت امیر علیه السلام پرداختند.

نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
بازدید: ۳۷۴۸