جلسه هماهنگی و برنامه ریزی روز کیش

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی روز کیش

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی روز کیش
چکیده:

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی معاونت محترم فرهنگی و معاومت محترم گردشگری با امام جمعه محترم

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی معاونت محترم فرهنگی و معاومت محترم گردشگری با امام جمعه محترم با موضوع روز بیستم آبان روز کیش برگزار شد.

 

نویسنده: سید مرتضی مهدوی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
بازدید: ۲۶۴۸