دومین حضور امام جمعه محترم در محفل أنس با قرآن بومیان جزیره۲۷رمضان المبارک

دومین حضور امام جمعه محترم در محفل أنس با قرآن بومیان جزیره۲۷رمضان المبارک

دومین حضور امام جمعه محترم در محفل أنس با قرآن بومیان جزیره۲۷رمضان المبارک
چکیده:

امام جمعه محترم سه شنبه ۲۷ رمضان المبارک در یکی دیگر از محافل أنس با قرآن بومیان جزیره حضور یافتند.

در ادامه برنامه های رمضانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن زاده امام جمعه محترم سه شنبه ۲۷ رمضان المبارک در یکی دیگر از محافل أنس با قرآن بومیان جزیره حضور یافتند.

نویسنده: سید مرتضی مهدوی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
بازدید: ۳۷۸۵