دیدار امام جمعه با جمعی از مسئولین جزیره و دانش آموزان بسیجی کیش

دیدار امام جمعه با جمعی از مسئولین جزیره و دانش آموزان بسیجی کیش

دیدار امام جمعه با جمعی از مسئولین جزیره و دانش آموزان بسیجی کیش
چکیده:

دیدار امام جمعی از مسئولین جزیره کیش و دانش آموزان بسیجی با امام جمعه محترم به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی برگزار شد.

دیدار امام جمعی از مسئولین جزیره کیش و دانش آموزان بسیجی با امام جمعه محترم به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی برگزار شد.
بخشی از سخنان امام جمعه محترم در دیدار با دانش آموزان بسیجی:
شهید فهمیده یکی از بهترین الگوها برای دانش آموزان ماست. شهید فهمیده الگوی شجاعت، مقاومت، ولایت مداری، ولایت پذیری و دینداری ست.
دشمن به دنبال گرفتن دین و در نتیجه گرفتن شجاعت، ولایت مداری و مقاومت از شما جوانان است.
تحصیل علم و تولید علم را سرلوحه کار خود قرار دهید چرا که جوانی زمان اوج گرفتن و ترقی و پیشرفت است.
اگر دورسی که در ۱۲ سال تحصیلی خوانده می شود با دقت خوانده شود و در گنجینه ذهن قرار گرفته و ماندگار شود، با خواندن همین دروس می توان علامه شد. اما متاسفانه نحوه فراگیری دروس این علوم را ماندگار در ذهن نمی کند.
دانش آموز بسیجی باید در درس خواندن الگوی دیگران و از لحاظ علمی باید در رده ای بالاتر از سایر دانش آموزان قرار داشته باشد.
نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
بازدید: ۲۰۲۷