دیدار امام جمعه کیش با ورزشکاران

دیدار امام جمعه کیش با ورزشکاران

دیدار امام جمعه کیش با ورزشکاران
چکیده:

دیدار صمیمی امام جمعه محترم با ورزشکاران دارای بیماری خاص برگزار شد.

دیدار صمیمی امام جمعه محترم با ورزشکاران دارای بیماری خاص برگزار شد. ایشان در این جلسه ضمن شنیدن مشکلات این ورزشکاران طی رهنمودهایی، برای این عزیزان آرزوی افتخار آفرینی بیش از پیش نمودند.
نویسنده: سید مرتضی مهدوی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
بازدید: ۲۱۵۴