دیدار با سرپرست شرکت عمران آب و خدمات

دیدار با سرپرست شرکت عمران آب و خدمات

دیدار با سرپرست شرکت عمران آب و خدمات
چکیده:

امام جمعه محترم کیش در دیدار مهندس عرب سرپرست شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد به بررسی وضعیت شرکت و تبادل نظر با سرپرست محترم این شرکت پرداخت.

امام جمعه محترم کیش در دیدار مهندس عرب سرپرست شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد به بررسی وضعیت شرکت و تبادل نظر با سرپرست محترم این شرکت پرداخت.

نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
بازدید: ۳۶۵۳