دیدار جناب آقای سرگرد آسبان با امام جمعه محترم

دیدار جناب آقای سرگرد آسبان با امام جمعه محترم

دیدار جناب آقای سرگرد آسبان با امام جمعه محترم
چکیده:

دیدار جناب آقای سرگرد آسبان با امام جمعه محترم با موضوع اجرای طرح محله مسجد محور

 

دیدار جناب آقای سرگرد آسبان با امام جمعه محترم با موضوع اجرای طرح محله مسجد محور در جزیره کیش در محل نهاد امامت جمعه کیش انجام پذیرفت.

 

 

 

نویسنده: سید مرتضی مهدوی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
بازدید: ۵۲۸۳