دیدار مسئول محترم بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد با امام جمعه محترم کیش

دیدار مسئول محترم بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد با امام جمعه محترم کیش

دیدار مسئول محترم بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد با امام جمعه محترم کیش
چکیده:

دیدار مسئول محترم بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد و هیات همراه با امام جمعه محترم کیش

دیدار مسئول محترم بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد و هیات همراه با امام جمعه محترم کیش در روز ۱۵ آذر در محل نهاد امامت جمعه انجام پذیرفت.
نویسنده: سید مرتضی مهدوی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
بازدید: ۶۳۱۰