دیدار هیات امنای هیات انصار الحسین جزیره کیش با امام جمعه

دیدار هیات امنای هیات انصار الحسین جزیره کیش با امام جمعه

دیدار هیات امنای هیات انصار الحسین جزیره کیش با امام جمعه
چکیده:

دیدار هیات امنای هیات انصار الحسین جزیره کیش با امام جمعه محترم با موضوع ارائه گزارش کار و رسیدگی به مشکلات این هیات برگزار شد. 

دیدار هیات امنای هیات انصار الحسین جزیره کیش با امام جمعه محترم با موضوع ارائه گزارش کار و رسیدگی به مشکلات این هیات برگزار شد. 

نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
بازدید: ۱۱۸۰