راهپیمایی نمادین جاماندگان اربعین حسینی در کیش

راهپیمایی نمادین جاماندگان اربعین حسینی در کیش

راهپیمایی نمادین جاماندگان اربعین حسینی در کیش
چکیده:

راهپیمایی نمادین جاماندگان اربعین حسینی و پس از آن مراسم سخنرانی و عزاداری ظهر اربعین در مصلای بزرگ کیش برگزار شد.

راهپیمایی نمادین جاماندگان اربعین حسینی و پس از آن مراسم سخنرانی و عزاداری ظهر اربعین در مصلای بزرگ کیش برگزار شد.
نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
بازدید: ۱۲۸۶