زنگ کیش

زنگ کیش

زنگ کیش
چکیده:

آیین نواختن زنگ کیش در مدرسه دخترانه پروین اعتصامی با حضور امام جمعه محترم

 

آیین نواختن زنگ کیش در مدرسه دخترانه پروین اعتصامی با حضور امام جمعه محترم و مدیر عامل محترم منطقه آزاد کیش و جمعه از مسئولین جزیره برگزار شد.

 

نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
بازدید: ۷۱۸