هشتاد و سومین جلسه شورای اداری

هشتاد و سومین جلسه شورای اداری

هشتاد و سومین جلسه شورای اداری
چکیده:

هشتاد و سومین جلسه شورای اداری منطقه آزاد کیش با حضور امام جمعه محترم

 

هشتاد و سومین جلسه شورای اداری منطقه آزاد کیش با حضور امام جمعه محترم در تاریخ ۲۹ آبانماه ۹۷ برگزار شد.

 

نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
بازدید: ۸۶۴