کارگاه توانمندسازی فرهیختگان فرهنگی کیش با حضور امام جمعه

کارگاه توانمندسازی فرهیختگان فرهنگی کیش با حضور امام جمعه

کارگاه توانمندسازی فرهیختگان فرهنگی کیش با حضور امام جمعه
چکیده:

برگزاری کارگاه توانمندسازی فرهیختگان فرهنگی به میزبانی عقیدتی سیاسی این یگان

کارگاه توانمندسازی فرهیختگان فرهنگی به میزبانی عقیدتی سیاسی این یگان با حضور امام جمعه در سالن جلسات ستاد فرماندهی انتظامی ویژه کیش برگزار گردید.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
بازدید: ۷۶۵۶